Augustiniánský klášter

Pár kroků od náměstí je bývalý augustiniánský klášter. Tvoří jej uzavřený areál budov z okruhu městských zdí. Byl založen bratry z Rožmberka v roce 1367 pro kanovníky řádu sv. Augustina. Brzy po založení konventu byly postaveny hlavní klášterní budovy a kostel svatého Jiljí.

Z původního kláštera si zachovala svou prvotní podobu pouze křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele, zatímco jeho patro bylo v pozdějších dobách několikrát změněno.

 

Kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny

Kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni najdete u hlavního třeboňského Masarykova náměstí v Husově ulici.

Kostel je spojený se Zámkem až k Masarykovu náměstí "Dlouhou chodbou", propojením přes Budějovickou (Břilickou) městskou bránu a jižní křídlo kláštera a krytým mostem, aby měla vrchnost snadný přístup na panskou kruchtu při mších.

V kostele si můžete prohlédnout gotickou sochu třeboňské Madony z roku 1400. Jde o jeden z nejkrásnějších výtvorů českého sochařství. Zbytky impozantního gotického deskového oltáře Mistra Třeboňského se nyní nachází v Národní galerii v Praze.

 

Prohlídky s výkladem pro veřejnost se konají denně od 15. hod.

Stačí jen přijít do vstupu kostela a odborný průvodci si Vás vyzvedne.

V kostele se také pravidelně konají bohoslužby

www.trebon.farnost.cz

 

Koncerty, kultura

V letních měsících se v kostele konají nejrůznější koncerty vážné hudby i trochu modernější.

Informace najdete vždy na našich stránkách penzionu, v kulturním kalendáři >>